IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 21.01.2021


Sikker boks for persondata

IRS miljø har nå skaffet seg s-boks (sikker boks) for trygg retur av mobil og bærbare datamaskiner. For deg som kunde betyr dette at du trygt kan levere EE-avfall med persondata uten fare for at dette kan komme på avveie. Boksen er låst og forblir låst inntil NORSIRK henter den.

Hos oss er S-boksen plassert i gjenvinningsstasjonen på Erikstemmen der levering av annet EE-avfall står. Innlevering av kasserte EE-produkter er gratis. Vi oppfordrer alle med gamle mobiler, nettbrett eller PC-er å levere de trygt i S-boksen, både av miljøhensyn og personvern. 

 S_boks_nrme1.jpg                        


 

Problemer med SMS-varsling

Vi opplever for tiden problemer med SMS-varslingen før tømming. Mens vi jobber med å finne ut av problemet kan en foreløpig løsning være å aktivere tjenesten på nytt. Hvis man har smarttelefon kan man også benytte seg av appen Min Renovasjon, da får man også tilgang på nyttig informasjon i tillegg til varsling før tømming.

Vi ønsker også å minne om at abonnenten selv er ansvarlig for å sjekke tømmekalenderen og sette ut beholderne sine før tømming. Tømmekalenderen kan man finne her på våre nettsider eller i heftet som ble sendt ut til alle abonnenter på starten av året. Informasjon angående fastfrosset avfall

Nå som minus grader blir mer og mer vanlig meldes det om at i noen avfallsdunker er avfallet frosset fast. Dette gjelder i hovedsak matavfallet og abonnentene kan oppleve at det er avfall igjen i beholderne etter tømming. 

Dette er grunnen til at noen vil oppleve at beholderne ikke blir tømt helt og at det ligger en del igjen. Et par tips for å unngå dette kan være å legge noen gamle aviser eller lignende i bunnen av beholderen. Eventuelt bruke dobbel matavfallspose om avfallet er ekstra fuktig. Alle abonnenter er i henhold til renovasjonsforskriften § 9.5 selv anvarlige for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

  

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


LEVERING AV AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

  • Stasjonene våre er foreløpig åpne som normalt, men vi ber deg begrense besøkene dine til det aller mest nødvendige. Blir det for stor pågang, kan vi bli nødt til å stenge for å unngå ansamling av mange mennesker.
  • IKKE besøk gjenvinningsstasjonene hvis du er syk eller i karantene! Oppbevar ting fra opprydding etc. hjemme til du/dere er garantert smittefrie.
  • Spør oss gjerne når du besøker oss, men hold 2 meters avstand til oss og de andre som besøker stasjonen samtidig.
  • Vi tar ikke imot kontanter på gjenvinningsstasjonen for tiden, men du kan bruke bankkort og levere gratislappene som tidligere.
  • Ha god håndhygiene før, under og etter besøket hos oss.
  • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.

Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på at endringer kan skje fort. Følg derfor med på nettsiden og Facebook-siden vår, og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender epost.

Her kan du se pressemeldingen med beredskapsplan for innhenting av avfall.

 SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 6 gjest(er) tilkoblet