IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 19.03.2020


 

ANGÅENDE HYTTEFORBUD OG FAKTURA

Forbud mot bruk av hytta for eiere som ikke bor i samme kommune ble innført gjennom forskrift 19. mars og varer foreløpig til 13. april. Det har ført til at IRS Miljø mottar en del henvendelser fra hytteeiere som reagerer på nylig utsendt faktura for renovasjonsavgiftens første termin 2020.  Flere ønsker å bli fritatt for gebyr siden hyttene for tiden ikke kan benyttes. 

Renovasjonsforskriften som er vedtatt i de fire IRS-kommunene, Lund, Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal bestemmer at alle hytter må betale renovasjonsgebyr.  Dette gebyret vedtas hvert år av den enkelte kommune.  Gebyret skal dekke kostnadene for å hente avfall fra Hidra i sør til Ådneram i nord gjennom hele året.  Gebyret skal kun dekke de reelle kostnadene til innhenting og behandling av avfallet.

 Det er også vedtatt retningslinjer som sier hva som kan gi grunnlag for fritak for renovasjonsgebyr.  Det er spesifisert at lite bruk av hytta eller fritidsboligen ikke kan gi fritak.  Hvis hytta ikke kan benyttes i en periode over seks måneder pga at den ikke er beboelig, vil det være grunnlag for å få fritak.

Selv om denne situasjonen fører til mindre avfall fra hyttene, må vi likevel opprettholde en viss tømmefrekvens.  Hvis situasjonen skulle vedvare i mer enn seks måneder må vi vurdere om det er grunnlag for å kunne gi fritak, men vi håper vi unngår å komme i den situasjonen.


 

LEVERING AV AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

  • Stasjonene våre er foreløpig åpne som normalt, men vi ber deg begrense besøkene dine til det aller mest nødvendige. Blir det for stor pågang, kan vi bli nødt til å stenge for å unngå ansamling av mange mennesker.
  • IKKE besøk gjenvinningsstasjonene hvis du er syk eller i karantene! Oppbevar ting fra opprydding etc. hjemme til du/dere er garantert smittefrie.
  • Spør oss gjerne når du besøker oss, men hold 2 meters avstand til oss og de andre som besøker stasjonen samtidig.
  • Vi tar ikke imot kontanter på gjenvinningsstasjonen for tiden, men du kan bruke bankkort og levere gratislappene som tidligere.
  • Ha god håndhygiene før, under og etter besøket hos oss.
  • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.

Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på at endringer kan skje fort. Følg derfor med på nettsiden og Facebook-siden vår, og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender epost.

Her kan du se pressemeldingen med beredskapsplan for innhenting av avfall.

 SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

HYTTERENOVASJON

På grunn av stort misbruk av hyttecontainere, velger IRS miljø å avvikle tømmepunkter som er spesielt utsatt for misbruk.

I løpet av kort tid kommer vi derfor til å fjerne hyttecontaineren på Trøngsla. Våre fritidsrenovasjonskunder henvises derfor til å benytte andre returpunkter, for eksemper den nedgravde løsningen i Austadvika, småbåthavna på Feda, eller Teistedal/opofte.

Her kan du lese mer om hytterenovasjon, plassering av returpunkt, hva som er lov å kaste, osv.

 SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 6 gjest(er) tilkoblet