IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 20.01.2020


 

OPPDATERING AV APPEN "MIN RENOVASJON"

I forbindelse med regionsreformen har Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommune fått nytt kommunenummer. Brukere av appen Min Renovasjon må derfor oppdatere appen, og legge til adressen sin på nytt for at varslingen skal fortsette.

Her kan du se hvordan det gjøres.

Hvis du ikke får treff på adressen din, må du slette hele appen, og installere den på nytt.

 


VEILEDENDE KUNNGJØRING REGNSKAPSTJENESTER

Les mer her


 

SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

HYTTERENOVASJON

På grunn av stort misbruk av hyttecontainere, velger IRS miljø å avvikle tømmepunkter som er spesielt utsatt for misbruk.

I løpet av kort tid kommer vi derfor til å fjerne hyttecontaineren på Trøngsla. Våre fritidsrenovasjonskunder henvises derfor til å benytte andre returpunkter, for eksemper den nedgravde løsningen i Austadvika, småbåthavna på Feda, eller Teistedal/opofte.

Her kan du lese mer om hytterenovasjon, plassering av returpunkt, hva som er lov å kaste, osv.

 SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 3 gjest(er) tilkoblet