IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 12.11.2019


VEILEDENDE KUNNGJØRING REGNSKAPSTJENESTER

Les mer her


 

SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

HYTTERENOVASJON

På grunn av stort misbruk av hyttecontainere, velger IRS miljø å avvikle tømmepunkter som er spesielt utsatt for misbruk.

I løpet av kort tid kommer vi derfor til å fjerne hyttecontaineren på Trøngsla. Våre fritidsrenovasjonskunder henvises derfor til å benytte andre returpunkter, for eksemper den nedgravde løsningen i Austadvika, småbåthavna på Feda, eller Teistedal/opofte.

Her kan du lese mer om hytterenovasjon, plassering av returpunkt, hva som er lov å kaste, osv.

 SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 4 gjest(er) tilkoblet