IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 10.05.2021


KONTAKTOPPLYSNINGER

IRS Miljø IKS oppdaterer nå kontaktopplysninger for sine abonnenter.
Vi ønsker derfor at du sender oss informasjon vedr. ditt kundeforhold.

Ditt navn og adresse, adresse til din/dine eiendommer i IRS området, samt telefonnummer og epostadresse du ønsker å registrere som kontaktinformasjon på ditt/dine abonnement.
Opplys også om du ønsker faktura på epost. (OBS! har du avtale med banken om avtalegiro eller eFaktura vil vi ikke kunne sende faktura per epost.)
For dere med bostedsadresse utenfor IRS området ønsker vi også at dere oppgir denne adressen.

SMS med informasjon vil også sendes ut.
Vi ber om at alle opplysninger sendes til: kontaktinfo@erikstemmen.no

Erikstemmen.jpgEndring av åpningstider Svartevatn

I informasjonsheftet med verdikuponger som ble sendt ut i desember 2020, var det lagt inn enkelte fredager med åpen mobil gjenvinningsstasjon på Svartevatn. 

Vi ser nå at dette ikke ble den beste løsningen, og velger derfor å ta disse fredagene bort igjen, men minner om lørdagsåpent 17.07.21.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre for enkelte. 


Info angående fakturering

IRS Miljø har sendt ut 1. halvårsregning for renovasjon i mars 2021.

I denne forbindelse har vi hatt flere henvendelser om at fakturaen ikke har kommet fram til kundene vår som tidligere. (eFaktura/avtalegiro)

Årsaken til dette er at vi har byttet til et nytt regnskapsprogram.

Vi ber alle våre kunder som har eFaktura/Avtalegiro, eller tror at de har det, kontrollere om fakturaen ligger i nettbanken for godkjenning, eller om den blir trukket automatisk fra bankkontoen.

Dersom fakturaen ikke er mottatt, vennligst ta kontakt på telefon 38326080 eller post@erikstemmen.no

Vi beklager at dette kan påføre noe merarbeid for enkelte.


 

Problemer med SMS-varsling

Vi opplever for tiden problemer med SMS-varslingen før tømming. Mens vi jobber med å finne ut av problemet kan en foreløpig løsning være å aktivere tjenesten på nytt. Hvis man har smarttelefon kan man også benytte seg av appen Min Renovasjon, da får man også tilgang på nyttig informasjon i tillegg til varsling før tømming.

Vi ønsker også å minne om at abonnenten selv er ansvarlig for å sjekke tømmekalenderen og sette ut beholderne sine før tømming. Tømmekalenderen kan man finne her på våre nettsider eller i heftet som ble sendt ut til alle abonnenter på starten av året.  

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


LEVERING AV AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

  • Stasjonene våre er foreløpig åpne som normalt, men vi ber deg begrense besøkene dine til det aller mest nødvendige. Blir det for stor pågang, kan vi bli nødt til å stenge for å unngå ansamling av mange mennesker.
  • IKKE besøk gjenvinningsstasjonene hvis du er syk eller i karantene! Oppbevar ting fra opprydding etc. hjemme til du/dere er garantert smittefrie.
  • Spør oss gjerne når du besøker oss, men hold 2 meters avstand til oss og de andre som besøker stasjonen samtidig.
  • Vi tar ikke imot kontanter på gjenvinningsstasjonen for tiden, men du kan bruke bankkort og levere gratislappene som tidligere.
  • Ha god håndhygiene før, under og etter besøket hos oss.
  • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.

Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på at endringer kan skje fort. Følg derfor med på nettsiden og Facebook-siden vår, og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender epost.

Her kan du se pressemeldingen med beredskapsplan for innhenting av avfall.

 SORTERING AV PLASTEMBALLASJE

I vår tid er det generelt mye fokus på avfall, plast i havet, plastsortering, avfall til forbrenning i Tyskland og plast i retur fra land i Asia. Vi kan lese mye om dette i media, og det er lange diskusjoner i sosiale medier.

I august 2019 gjennomførte vi en enkel plukkanalyse på plastsorteringen i vårt område. Vi ønsket å finne ut litt om hvor gode vi er til å sortere, og hva vi gjør feil.

Les mer


 

SEKKER TIL RESTAVFALL

Mange av våre abonnenter har lest i media om forbud mot fargede sekker til restavfall.

IRS Miljø har også innført restavfallssekker i klarplast, men har ingen umiddelbare planer om å forby sorte plastsekker for restavfall.

Det som nok kan være aktuelt i nærmeste fremtid er å kreve at restavfallsekkene som blir levert til gjenvinningstasjonene (miljøstasjonene) blir levert i klarplast. Dette fordi det er krav om en helt annen og mer omfattende sortering her.

Som sagt; bare bruk svarte sekker til restavfallet fra husholdningene. Endringer vedrørende dette vil bli varslet alle våre brukere i god tid før en eventuell ny sekk blir innført.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 10 gjest(er) tilkoblet