BRENNING AV AVFALL
Oppdatert: 17.07.2015 

Mange synes det er koselig å brenne bål i naturen når man er på tur.  Mange synes det er greit å brenne avfall når man rydder på hytta eller i heimen.

Noe brenning er tillatt og noe er forbudt.

På denne siden har vi samlet litt informasjon om hva som er tillatt og hva som er forbudt.  

Brenning av avfall er generelt forbudt i alle landets kommuner.  Dette er regulert i Forurensningsloven §7.

IRS Miljø har faste og mobile gjenvinningsstasjoner som tar i mot avfall til forbrenning og gjenvinning.  Noe er gratis å levere, og noe koster penger etter volum.  Se våre websider Åpningstider & Gjenvinningsstasjoner og Gebyrer-Priser.

Regler for brenning av bål er regulert i lokale, kommunale, forskrifter.  Disse forskriftene finner du på Lovdata sine websider.

Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tiden 15. april til 15. september. Les mer om bålbrenning på Miljødirektoratets webside.

Flekkefjord kommune.

Flekkefjord kommune har vedtatt egen forskrift om brenning av avfall. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Følgende brenning er tillatt:

  • åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
  • brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
  • bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
  • sankthansbål
  • ranke- og flatebrenning i skogbruket
  • halmbrenning i jordbruket
  • sviing av kystlynghei, faglig utført