MARINT AVFALL

Oppdatert 12.10.2020


 


Nedbrytningstid for ulike materialer i sjøvann:

 • Papir                              -2-4 uker
 • Papp                              -opptil 5 måneder
 • Melkekartonger               -5 år
 • Bomullsfiller                    -1-5 år
 • Aluminiumsbokser           -8-100 år
 • Blikkbokser                     -50 år
 • Plastringer fra 6-packs     -mer enn 450 år
 • Plastposer                       -10-20 år
 • Plastbokser                     -50-80 år
 • Isopor                            -1000 år
 • Sigarettsneiper               -1-5 år
 • Glassflasker                    -1 million år
 • Plastflasker                     -uendelig

Nedbrutt plast forsvinner ikke. Den brytes ned til mikroplast som sprer miljøgifter videre i næringskjeden.

 


BILDER FRA STRANDRYDDEDAGEN I FLEKKEFJORD, 5. MAI 2018: