Sommerhenting av matavfall
Oppdatert: 15.01.2018

 

Tilbud om ekstrahenting av matavfall om sommeren

Den ordinære ordningen med ekstra henting av matavfall i sommerperioden fra St-hans og ut august ble avsluttet i fjor, da det var svært få som benyttet seg av ordningen.

Prøveordningen med betalt bestillingstjeneste for ekstrahenting videreføres i 2018. 

Varsling om ekstrahenting vil bli gitt via appen Min Renovasjon på samme måte som øvrig henting av avfall. Renovasjonsbilene er utstyrt med elektroniske lister med bestillingene av ekstratømming og på den måten kan en få til en effektiv innsamling for de som har tømming.

Prisen på bestillingstjenesten settes til minimum 300 kroner inkl. mva. pr abonnent, uavhengig om man er i samarbeid eller ikke. Prisen gjelder for 5 ekstratømminger av matavfall i sommerperioden. Dette er selvkost etter prøveordningen i 2017.


Det kan bare bestilles henting for alle 5 ekstratømmingene, ikke enkelttømminger. Bestilling kan gjøres ved epost til
post@erikstemmen.no eller telefon 38 32 60 80 i kontortiden mellom 7.30 og 15.00 mandag til fredag. Siste frist for bestilling av ekstrahenting er 1. juni 2018.

All sommerhenting av matavfall skjer på onsdagene, beholderne må derfor trilles fram på tirsdagene før.Les her: Hvordan redusere lukt fra matavfallet.  

Les mer info om sommerhenting her: Renovasjonsnytt.