Sommerhenting av matavfall
Oppdatert: 06.06.2017

 

Tilbud om ekstrahenting av matavfall om sommeren

Den ordinære ordningen med ekstra henting av matavfall i sommerperioden fra St-hans og ut august er avsluttet da det var svært få som benyttet seg av ordningen.

For de som fortsatt ønsker henting av matavfall hver uke i sommerperioden, opprettes det en ny betalt bestillingstjeneste for ekstrahenting. Dette kan tilbys som følge av at IRS nå har verktøy til å utføre tjenesten på en effektiv måte.

Varsling om ekstrahenting vil bli gitt via appen Min Renovasjon på samme måte som øvrig henting av avfall. Renovasjonsbilene er utstyrt med elektroniske lister med bestillingene av ekstratømming og på den måten kan en få til en effektiv innsamling for de som har tømming.

Prisen på bestillingstjenesten settes til minimum 250 kroner inkl. mva. for henting av en matavfallsbeholder 5 ganger ekstra i sommerperioden. Dette er selvkost regnet ut fra at minst 660 beholdere tømmes gjennom ekstratømming.

Prisen for ekstrahenting for de som har samarbeid/borettslag ol.: 

Antall abonnenter Pris inkl. mva
1-2 Kr 250,-
3-5 Kr 350,-
6-10 Kr 450,-
11-20 Kr 700,-
Over 20 Kr 1000,-

Det kan bare bestilles henting for alle 5 ekstratømmingene, ikke enkelttømminger Bestilling kan gjøres ved epost til post@erikstemmen.no eller telefon 38 32 60 80 i kontortiden mellom 7.30 og 15.00 mandag til fredag. Siste frist for bestilling for å være med på første tømming i juni er 21. juni

Første ekstra hentedag for matavfall blir onsdag 28. juni for de som har tømming på sone F1 til F5, S1 og S2, L3 til L5

For de som har sone K6 til K9 og F8 til F10 har første ekstrahenting onsdag 5. juli.

All sommerhenting av matavfall skjer på onsdagene, beholderne må derfor trilles fram på tirsdagene før.Les her: Hvordan redusere lukt fra matavfallet.  

Les mer info om sommerhenting her: Renovasjonsnytt.