GENERELLE RENOVASJONSFORSKRIFTER
Oppdatert 12.12.2016

 

1. Renovasjonsforskrift (med Retningslinjer, rev. 15.04.2015)
  • pdf som omhandler Renovasjonsforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.  
2. Retningslinjer for godkjenning av kjørevei 
  • 2 sider pdf.  Krav til kjørevei er gitt i renovasjonsforskriften §9.4
3. Retningslinjer for avfallsgebyr
  • 4 sider pdf.  Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften §11.
4. Retningslinjer for fritak/unntak renovasjon
  • 2 sider pdf.  Retningslinjer for fritak av renovasjon bygger på renovasjonsforskriften §5.2
5. Skjema
  • Søknadskjema som imøtekommer retningslinjene ovenfor.

Lokal renovasjonsnorm gjeldende fra 16.11.2016.
(Klikk for å åpne)

Normen er en del av gjeldende renovasjonsforskrift. Punktene den omhandler er i renovasjonsforskriften delegert til IRS Miljø IKS og den er vedtatt av selskapets høyeste organ, representantskapet, den 16. 11. 2016

Normen vil gjelde for alle nye reguleringsplaner hvor renovasjonsforskriften er aktuell.Bleier - barn 0-3 år

Hvis du tidligere hadde en egen bleiebeholder pga barn 0-3 år, skal du nå ha fått utlevert en større beholder enn standard 140 liter til restavfall og bleier.

Du får en økning på ca 100 liter pr barn under 3 år.  Det er derfor viktig at du kontakter oss for registrering dersom du har flere enn 1 barn - og vi bare vet om det ene.

En slik ordning fremkommer på din faktura som at du har ekstra volum for restavfall (med avgift), men at du også har en rabattlinje som tilsvarer dette ekstra volumet.

Hver gang et av barna fyller 3 år, vil en rabattlinje falle bort.  Det betyr at dersom du ønsker å beholde det økte volumet (mot å betale for det), foretar du deg ingenting.  Dersom du ønsker å gå ned til standard volum på restavfall og dermed slippe ekstragebyret, må du kontakte oss slik at vi kan foreta endringen.