GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 09.02.2023

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Alle priser er inkl mva.

Renovasjonsgebyr (årlig pris) 2022 2023
Husholdning Standard 3 498,- kr 3953,- kr 
Grunngebyr 1 932,- kr 2183,- kr 
Restavfall 140 L 1 566,- kr 1770,- kr 
Restavfall 240 L 2 686,- kr 3035,- kr 
Restavfall 360 L 4 029,- kr 4552,- kr 
Restavfall 660 L 7 386,- kr 8345,- kr 
Restavfall 770 L 8 616,- kr 9736,- kr 
Restavfall 1 100 L 11191,- kr 12646,- kr 
Service-abonnement 6 -10 meter 755,- kr 853,- kr 
Service-abonnement 11 -15 meter 1 133,- kr 1280,- kr 
Service-abonnement 16 -20 meter 1 511,- kr 1706,- kr 
Service-abonnement 21 -30 meter 2 266,- kr 2561,- kr 
Service-abonnement > 30 meter 3 021,- kr 3414,- kr 
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 100 liter -1 119,- kr -1264,- kr 
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 110 liter   -1390,- kr 
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 120 liter   -1517,- kr 
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 140 liter   -1770,- kr 
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 220 liter -2 463,- kr -2783,- kr 
Rabatt samarbeid (fast del) -451,- kr -509,- kr 
Rabatt hjemmekompostering -623,- kr -703,- kr 
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger 327,- kr 370,- kr 
Bytte av beholdere/stativ 263,- kr 297,- kr 
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 1 724,- kr 2120,- kr 
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 3 448,- kr 4240,- kr 
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 862,- kr 1060,- kr 
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl brukstillegg) 1 925,- kr 2368,- kr 
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl brukstillegg) 3 649,- kr 4488,- kr 
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl brukstillegg)
1 063,- kr 1308,- kr 
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon 164,- kr 185,- kr 
 
Satser på gjenvinningsstasjon (private) 2022 2023
Personbil miljøstasjon

0,- kr

0,- kr 

Bil / liten henger 2m3 0,- kr 0,- kr 
Bil / stor henger 4m3 0,- kr 0,- kr 
Hageavfall  0,- kr 0,- kr 
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon 0,- kr 0,- kr 
Hage-/plenjord løs, 1m3 (kun på Erikstemmen)   280,- kr 
Hage-/plenjord sekk, 1m3 (kun på Erikstemmen)   503,- kr 
Sekker til restavfall, rull (kun på Erikstemmen)   47,50 kr 
Sekker til kompost, pr stk (kun på Erikstemmen)   8,- kr 
Big bag, pr stk (kun på Erikstemmen)   94,- kr 
Beholderklemme, 1 sett (kun på Erikstemmen)   100,- kr 
Beholderklemme, 3 sett (kun på Erikstemmen)   250,- kr 
 
Slamgebyr (årlig pris) 2022
Standard slamgebyr, inntil 4m3 1 385,- kr 1454,- kr 
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 694,- kr 728,- kr 
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) 5 015,- kr 5266,- kr 
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) 2 508,- kr 2633,- kr 
Minirensanlegg, tømming hvert år 2 281,- kr 2395,- kr 
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år 1 598,- kr 1677,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet 2 508,- kr 2633,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet 1 254,- kr 1316,- kr 
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 628,- kr 659,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 1 598,- kr 1677,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 800,- kr 840,- kr 
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 400,- kr 420,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 488,- kr 512,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 439,- kr 461,- kr 
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 395,- kr 415,- kr 
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming) 706,- kr 742,- kr 
Bomtur 1 150,- kr 1208,- kr 
Framskyndet tømming 1 181,- kr 1240,- kr 
Ekstra tømming inntil 4 m3 3 481,- kr 3655,- kr 

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.