GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 04.04.2019

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Renovasjonsgebyr 2018 2019 Inkl. mva
Husholdning Standard* kr 2 483 kr 2 483 kr 3 104
"Avgift betalt"-merke kr 60

kr 60

kr 75
Grunngebyr ink. administrasjonsgebyr kr 1 335  kr 1 335 kr 1 669
Restavfall 140 L kr 1 148 kr 1 148 kr 1 435
Restavfall 240 L kr 1 968 kr 1 968 kr 2 460
Restavfall 360 L kr 2 952 kr 2 952 kr 3 690
Restavfall 660 L kr 5 412 kr 5 412 kr 6 765
Restavfall 770 L kr 6 314 kr 6 314 kr 7 893
Restavfall 1000 L kr 8 200 kr 8 200 kr 10 250
Serviceabbonement. 6 -10 meter kr 570 kr 570 kr 713
Serviceabbonement. 11 -15 meter kr 855 kr 855 kr 1 069
Serviceabbonement. 16 -20 meter kr 1 140 kr 1 140 kr 1 425
Serviceabbonement. 20 -30 meter kr 1 710 kr 1 710 kr 2 138
Serviceabbonement. > 30 meter kr 2 280 kr 2 280 kr 2 850
Reduksjon samarbeid fast del kr 330 kr 330 kr 413
Reduksjon hjemmekompostering kr 456 kr 456 kr 570
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger kr 240 kr 240 kr 300
Hytterenovasjon kategori 1 kr 1 259 kr 1 259 kr 1 574
Hytterenovasjon kategori 2 kr 2 518 kr 2 518  kr 3 148
Hytterenovasjon kategori 3 kr 630 kr 630 kr 788
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon kr 120 kr 120 kr 150
Brukstillegg hytter kr 150 kr 150 kr 188
Inkl. miljøstasjon husholdning kr 90 kr 90 kr 113
Inkl. miljøstasjon hytter kr 45 kr 45 kr 56
Satser for levering på miljøstasjon 2018 2019 Inkl. mva
Verdikupong i tømmekalender kr 0 kr 0 kr 0
Personbil miljøstasjon kr 80 kr 80 kr 100
Bil / liten henger 2m3 kr 120 kr 120 kr 150
Bil / stor henger 4m3 kr 200 kr 200 kr 250
Hageavfall  kr 0 kr 0 kr 0
Sekk restavfall levert miljøstasjon kr 40 kr 40 kr 50
Bytte av beholdere/stativ kr 200 kr 200 kr 250
Slamgebyr 2018 2019 Inkl. mva
Slamgebyr 4m3 kr 981 kr 981 kr 1 226
Slam fritid 4 m3 kr 491 kr 491 kr 613
Tette tanker, tømming 2 ganger per år (6m3) kr 3 550 kr 3 550 kr 4 438
Tette tanker, tømming hvert år (6m3) kr 1 775 kr 1 775 kr 2 219
Minirensanlegg, tømming hvert år kr 1 615 kr 1 615 kr 2 019
Minirensanlegg-Felles, tømming hvert år kr 1 131 kr 1 131 kr 1 414
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet kr 1 775 kr 1 775 kr 2 219
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert 2. år, per enhet kr 888 kr 888 kr 1 109
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert 4. år, per enhet kr 444 kr 444 kr 555
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømming hvert år, pr enhet kr 1 131 kr 1 131 kr 1 414
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømming hvert 2. år, pr enhet kr 566 kr 566 kr 707
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømming hvert 4. år, pr enhet kr 283 kr 283 kr 353
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømming hvert år, pr enhet kr 345 kr 345 kr 431
bomtur kr 811 kr 811 kr 1014
Kombibil spyling per time kr 1 410 kr 1 410 kr 1 763
Ekstra tømming inntil 4 m3 kr 2 465 kr 2 465 kr 3 081

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.