GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 03.04.2017

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Renovasjonsgebyr 2016 2017 Inkl. mva
Husholdning Standard* kr 2 483 kr 2 483 kr 3 104
"Avgift betalt"-merke kr 60 kr 60 kr 75
Grunngevyr ink. administrasjonsgebyr kr 1 335 kr 1 335 kr 1 669
Administrasjonsgebyr kr 120 kr 120 kr 150
Volumgebyr 140 L kr 1 148 kr 1148 kr 1 435
Volumgebyr 240 L kr 1 968 kr 1968 kr 2 460
Volumgebyr 360 L kr 2 952 kr 2 952 kr 3 690
Volumgebyr 660 L kr 5 412 kr 5 412 kr 6 765
Volumgebyr 770 L kr 6 314 kr 6 314 kr 7 893
Volumgebyr 1000 L kr 8 200 kr 8 200 kr 10 250
Serviceabbonement. 6 -10 meter kr 570 kr 570 kr 713
Serviceabbonement. 11 -15 meter kr 855 kr 855 kr 1 069
Serviceabbonement. 16 -20 meter kr 1 140 kr 1 140 kr 1 425
Serviceabbonement. 20 -30 meter kr 1 710 kr 1 710 kr 2 138
Serviceabbonement. 30 meter kr 2 280 kr 2 280 kr 2 850
Reduksjon samarbeid fast del kr 330 kr 330 kr 413
Reduksjon hjemmekompostering kr 456 kr 456 kr 570
Hytterenovasjon kategori 1 kr 1 259 kr 1 259 kr 1 574
Hytterenovasjon kategori 2 kr 2 519 kr 2 519 kr 3 148
Hytterenovasjon kategori 3 kr 630 kr 630 kr 788
Brukstillegg hytter kr 150 kr 150 kr 188
Inkl. miljøstasjon husholdning kr 90 kr 90 kr 113
Inkl. miljøstasjon hytter kr 45 kr 45 kr 56
Satser for levering på miljøstasjon 2016 2017 Inkl. mva
Verdikupong i tømmekalender kr 0 kr 0 kr 0
Personbil miljøstasjon kr 80 kr 80 kr 100
Bil / liten henger 2m3 kr 120 kr 120 kr 150
Bil / stor henger 4m3 kr 200 kr 200 kr 250
Hageavfall 2m3 kr 0 kr 0 kr 0
Hageavfall 4m3 kr 0 kr 0 kr 0
Sekk restavfall levert miljøstasjon kr 40 kr 40 kr 50
Bytte av beholdere/stativ kr 200 kr 200 kr 250
Slamgebyr 2016 2017 Inkl. mva
Flekkefjord ** kr 388 kr 981 kr 1 226
Kvinesdal/Sirdal/Lund kr 943 kr 981 kr 1 226
Slam fritid kr 471,50 kr 490,50 kr 613
Tette tanker, tømming 2 ganger per år (6m3)   kr 3 550 kr 4 438
Tette tanker, tømming hvert år (6m3)   kr 1 775 kr 2 219
Minirensanlegg, tømming hvert år   kr 1 615 kr 2 019
Minirensanlegg-Felles, tømming hvert år   kr 1 131 kr 1 413
Fellesanlegg, tømming hvert år, per enhet   kr 1 373 kr 1 716
Fellesanlegg, tømming hvert 2. år, per enhet   kr 687

kr 858

Fellesanlegg, tømming hvert 4. år, per enhet   kr 343 kr 429
Tømming, transport, inkl.slam-næring per m3   kr 514 kr 642
Tømming, transport, inkl.slam-næring/tett tank) per m3   kr 464 kr 580
bomtur   kr 811 kr 1014
Kombibil spyling per time   kr 1 410 kr 1 763
Ekstra tømming inntil 4 m3 *** kr 2 425 kr 2 465 kr 3 081

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.

** gjelder kun eiendommer med septiktanker eller andre anlegg som tømmes
***Forutsetter normal fremkommelighet for slambil.