HVA SKJER MED AVFALLET VÅRT?
Oppdatert 21.10.2019

Denne siden er under arbeid

MATAVFALL

Matavfallet som kommer inn til Erikstemmen komposteres til jord.
Her kan du se en liten film om kompostering på Erikstemmen.

RESTAVFALL

Restavfallet pakkes i containere på Erikstemmen, og fraktes til forbrenning på Forus Energigjenvinning.

PAPIR

Papiret som samles inn fra våre abonnenter pakkes til baller på Erikstemmen. Det hentes med trailere, og fraktes til Skjern Papirfabrik i Danmark.

PLASTEMBALLASJE

Myk plastemballasje samles inn fra abonnentene i blanke sekker. De kastes i samme kammeret som papir på bilen, men blir manuelt sortert ut igjen når bilen tømmes på Erikstemmen. (se video om gjenvinning) Plasten blir så pakket til baller, og fraktet med trailere til gjenvinningsanlegg i Nord-Tyskland. Se mer om plastgjenvinning på Grønt punkt sin hjemmeside.

MELKEKARTONGER

Grønt Punkt

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glass- og metallemballasje samles inn fra returpunkter ute i alle kommunene våre. På Erikstemmen blir det lastet opp i krok-kasser og fraktes til Sirkel i Fredrikstad.

METALL

Andre typer metaller levert til miljøstasjon pakkes i krok-kasser og fraktes til Hermod Teigen i Egersund

ELEKTRISK AVFALL

Elektrisk avfall må leveres inn på en Miljøstasjon. Der blir det sortert etter ulike typer gjenstander, f.eks, TV/skjermer, småelektrisk og kabler. Store elektriske artikler som vaskemaskin, kjøleskap osv, pakkes rett i container. Det blir fraktet videre til resirkulering. Det meste går til REVAC.

BILDEKK

Norsk dekkretur

VINDUER

PCB-vinduer

Kloroparafin

TREVIRKE

Alt trevirke (unntatt Impregnert/kreosot) som leveres til Miljøstasjonen kvernes opp til 1-100 mm flis, og sendes med vogntog til ulike anlegg som benytter det til varme-/steam- og strømproduksjon.

  • Impregnert/kreosot sendes til forbrenning på Solør Bioenergi, i Rogaland. 
  • Reint trevirke, kjøres med vogntog til forbrenning i Borås i Sverige.
  • Trevirke m/maling, kjøres med vogntog til forbrenning i Hyltebruk i Sverige.