Kompost
Oppdatert: 3.4.2017 

Vi har kompostjord for salg på Erikstemmen.

Hagejord: 70% kompost og 30% sand
Plenjord: 50% kompost og 50% sand

Pris: kr 250 pr kubikkmeter (et vanlig tilhengerlass).


Kom i åpningstidene og henvend deg i miljøstasjonen (Martin Arne) for å avtale henting.

Kompostjord er et miljøvennlig, billig og effektivt alternativ til de torvbaserte jordproduktene som i dag dominerer markedet.  Verdifulle næringsstoffer i kompostjorda gjør bruken av kunsgjødsel overflødig, og jorda inneholder også naturlige, flittige mikroorganismer som er gunstige for både jordsmonn og planter.  Les mer om kompostjord her: www.kompostportalen.no