OM OSS
Oppdatert 20.09.2016 

IRS Miljø IKS ble stiftet 30.06.2009 etter loven om interkommunale selskaper, LOV-1999-01-29-6, og er en videreføring av Interkommunalt Renovasjonsselskap IRS som ble stiftet i 1976.

Vår selskapsavtale kan du lese ved å klikke Selskapsavtale 2015.

Erikstemmen avfallsanlegg - Foto: Martine Petra Hoel/JS-Norge

Samarbeid
IRS Miljø IKS har eierandeler i Forus Energigjenvinning og Svaaheia avfall AS.

Finn Erikstemmen på Google Maps.