Kurs og seminar på Erikstemmen

Oppdatert 12.09.2017

Asbestkurs

Krav fra myndighetene.

Alle som jobber med, eller har planer om å jobbe med, materiell som inneholder asbest, må ha gjennomgått særskilt opplæring.  Myndighetene stiller gjennom "Forskrift om utførelse av arbeid" flere krav til virksomheter som skal arbeide med asbest.  All asbestsanering skal i etterkant godkjennes av Arbeidstilsynet.

IRS Miljø og Eriksen HMS arrangerer asbestkurs på Erikstemmen 29. og 30. november 2017.

Har du tatt kurset tidligere i løpet av de siste tre årene, trenger du kun være med på dag 1.

De som deltar på kurset, godkjennes til å håndtere asbest og kan dermed ta på seg oppdrag som de som mangler dette kurset ikke kan gjøre.  Søknad om godkjenning (dette er en formalitet) sendes Arbeidstilsynet - dette er vi naturligvis behjelpelig med.

Pris: Kr 7.900 for 2 dager.  Kr 5.900 for de som kun trenger 1 dag.

Påmelding til Geir Lønning innen 10.11.2017.  
E-post geir@erikstemmen.no 

Kursplan:

Asbestkurs 29. og 30. november 2017

Dag 1

09:00 - 09:15

Registrering
Hvem er Eriksen HMS, og hvorfor skal man ha kurs

09:15 - 11:30

Hva er asbest
Hvor finner vi asbest
Hvor er asbest brukt
Historikk

11:30 - 12:00 Lunsj
12:00 - 13:20

Asbestens egenskaper
Produkter som det er brukt asbest i og hvorfor
Eksempler

13:30 - 14:15

Helse og skadevirkninger
Eksponeringsnivåer
Negative effekter ved røyking
Støv generelt på byggeplass

14:20 - 15:00

Asbestforskrift del 1
Omhandler utvendige tema og regelendringer for oppdateringsdeltakere

15:00 - 15:30 Pause og mat
15:30 - 16:15

Asbestforskrift del 2
Helseundersøkelser - hvor ofte og hvorfor
Ved bedriftshelsetjenesten eller lign.

16:25 - 17:15

Utfylling av Søknadsskjema for asbestarbeider
Utfylling av Meldeskjema for asbestarbeider

17:15 - 18:00

Prøvetaking
Kontrollmetoder
Kvalitetssikring
Kartlegging bl.a. Kap 15 i Avfallsforskriften
Personlig verneutstyr og sikkert utstyr for sanering av asbest
Personlig hygiene
Pakking og deponi av asbest 


Dag 2 

09:00 - 15:00

Praktiske øvelser med bygging av saneringsområde, posesanering, slusebygging, tilslutning av undertrykksvifter, valg av støvsuger og filterløsninger.  Rengjøring av utstyr.  Rengjøring av saneringsormåder.


Med innlagte pauser og lunsj.