Kurs og seminar på Erikstemmen

Oppdatert 05.10.2020


Høsten 2018 og vinteren 2019 arrangerte vi truckførerkurs og maskinførerkurs (hjullaster ++) i samarbeid med Kristiansand Truckopplæring ANS.

Nytt maskinførerkurs vil bli holdt i desember 2020.


Mer informasjon og påmelding til Terje Homme, tlf. 909 39 162, e-post: terje@kto.no eller Geir Lønning,  tlf. 975 44 661, e-post: geir@erikstemmen.no