RENOVASJONSNYTT 
Oppdatert 06.06.2017 

Pressemelding
 

Selvkostregnskap i pluss

IRS Miljø er et selskap som driver etter selvkostprinsippet og eierne har derfor ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet. Det lages et eget regnskap for beregning av selvkosten og resultatet blir ført mot et selvkostfond. Dette fondet skal fortløpende jevnes ut over en periode på fem år

Gebyrene for renovasjonstjenestene har siden 2007 ligget godt under gjennomsnittet i Agderfylkene og har i flere år vært de laveste både i Agder og Rogaland. Faktisk for lave slik at ved utgangen av 2013 var hver abonnent skyldig IRS 348 kroner. Ved utgangen av 2016 var dette tilbakebetalt og IRS var da skyldig hver abonnent 119 kroner.

Gebyrene ble holdt uforandret fra 2016 til 2017 uten at den generelle prisveksten på ca. 3 % ble lagt til. Det utgjør en verdi på ca. 90 kroner pr. abonnent.


 

Nyheter/endringer i 2017

Våre eierkommuner har vedtatt en felles slamforskrift. Dette medfører at det blir noe endring på slamgebyrene for Flekkefjord som hadde sin egen særordning. Nå betaler alle som har vanlig septiktank et likt beløp uansett hvilke av de fire kommunene du bor i.

Ordningen med 5 ekstra hentinger av matavfall mellom St.Hans og ut august opphører. Det var svært få som satte ut matavfallsbeholderen for ekstratømming så det ble mye kjøring for lite matavfall.

For å imøtekomme de som ønsker å fortsette med ekstra tømming av matavfall, innføres det en ny ordning som betalt bestillingstjeneste. IRS har nå på plass gode systemer slik at dette lar seg gjøre på en effektiv måte*. Det er vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte seg av denne tjenesten. Prisen for 5 ekstra tømminger settes dette første året til 250 kroner. Dette vil gå i balanse hvis 640 abonnenter bestiller tjenesten. Ordningen skal evalueres etter erfaringene i sommer.

Det skal innføres en «byttebu» i hver av våre eierkommuner. I åpningstiden på gjenvinningsstasjonene kan det settes inn ting som er brukbare for andre og som du ikke har bruk for og samtidig kan du se om noen har satt fra seg noe du har bruk for.

Det er innført en ny ordning med innhenting av grovavfall for de som ikke har noen mulighet for selv å levere avfallet på gjenvinningsstasjonen. Dette er en ordning som skal utnytte ledig kapasitet på IRS sin varebil når denne er rundt på diverse oppdrag i våre kommuner. Ledig kapasitet vil kunne variere, så det må påregnes lang ventetid dersom pågangen blir stor. Selvkost er stipulert til 400 kroner for en henting.

 

Kjell Halvorsen

90179096


* Betalt bestillingstjeneste for ekstra henting av matavfall kan bare skje på onsdagene.  Abonnenter som vanligvis har tømming andre dager må derfor sette fram matavfallsbeholderen på tirsdag kveld, hvis de ønsker å benytte bestillingstjenesten.  Vi anbefaler å installere app Min Renovasjon på smarttelefon for å få varsling dagen før tømmingen.

 Trykksak 2017 - Smartmail

I løpet av januar 2017 blir ny smartmail sendt ut til abonnentene.  Det ble et par skrivefeil i åpningstider for gjenvinningsstasjonen Hidra og Eik.  Det har vi rettet opp på skjermen her.

Kjære abonnent
Du har nå mottatt 2.utgave av et brev fra IRS Miljø IKS sendt direkte til deg som renovasjonskunde. Tilsvarende brev vil du etter all sannsynlighet også få i fremtiden, kanskje to ganger i året. Dette brevet inneholder 4 stk gratisbonger for bruk på gjenvinningsstasjonene våre og hele 8 stk gratisbonger for restavfallsekker. Ekstrasekkene kan du levere når som helst i løpet av året, men kun samtidig med at det er ordinær tømmedag for restavfallet eller du kan levere dem på gjenvinningstasjonen. Sekken settes ved siden av restavfallbeholderen med gratisbongen påklistret sekken og godt synlig for renovatøren.

Hele brevet kan du lese på skjermen ved å klikke på bildeserien nedenfor denne teksten.  


 

 
Renovasjonsnytt for 1. halvår 2015
Renovasjonsnytt for 2. halvår 2014
Renovasjonsnytt for 1. halvår 2014

Renovasjonsnytt for 2. halvår 2013 er delt opp i 2 dokumenter som kan lastes ned hver for seg.  Klikk på en link nedenfor for å laste ned til din datamaskin som pdf:
  1. Vedlegg faktura høst 2013 - Boligrenovasjon
  2. Vedlegg faktura høst 2013 - Hytterenovasjon
 
 
Renovasjonsnytt for 1. halvår 2013 er delt opp i 6 dokumenter som kan lastes ned hver for seg.  Klikk på en link nedenfor for å laste ned til din datamaskin som pdf:
  1. Boligrenovasjon i Sirdal kommune
  2. Hytterenovasjon i Sirdal kommune
  3. Hytterenovasjon i Flekkefjord kommune
  4. Hytterenovasjon i Kvinesdal kommune
  5. Hytterenovasjon i Lund kommune
  6. Boligrenovasjon i Kvinesdal, Flekkefjord og Lund kommuner

 

2012 Renovasjonsnytt 2. halvår

2012 Renovasjonsnytt 1. halvår

2011 Renovasjonsnytt 2. halvår

2011 Renovasjonsnytt 1. halvår

2010 Renovasjonsnytt 2. halvår