HYTTERENOVASJON OG RETURPUNKT
Oppdatert: 23.10.2023

HYTTE & FRITID RENOVASJON

Tømmepunkt for hytte- og fritidsabonnement.  Her kan leveres

* Matavfall i egen beholder

* Avfall til forbrenning: restavfall, aviser, papir, engangsbleier, plastavfall, emballasje fra mat og drikke.

* Glass- og metallemballasje i egen container.

Her kan ikke leveres rivningsavfall, møbler og inventar.

Kun for avfall fra hytter og fritidsboliger, ikke fra næringsvirksomhet eller ordinære husholdninger.

Ikke kast: Elektroavfall - Rivningsavfall - Næringsavfall

Farlig avfall leveres miljøstasjonene i kommunen.

Hjelp oss å holde det pent og ryddig ved tømmepunktet!

Er containeren full eller du har andre meldinger, vennligst ring tel 38 32 60 80.

Teksten står på skilt ved hver hyttekontainer.

 Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:


 

Hytterenovasjon er inndelt i 3 kategorier:

 • Kategori 1: gjelder de fleste hytter med normal standard og som ligger (standardabonnement) i regulerte områder og i nærheten av disse. 
 • Kategori 2: Hytter som er eid av bedrifter, lag og foreninger og hytter som blir (bedriftshytter/utleie) benyttet til utleie. 
 • Kategori 3: Hytter av enkel standard som ligger i uregulerte områder (hytter i spredt bebyggelse). Gjelder ikke bebyggelse med vann og avløp. 
 • Samarbeid hytte-og husholdningsrenovasjon: Hytter i kategori 3 kan søke om samarbeid med egen  boligrenovasjon. 

Finn skjema for kategorisering av hytte/fritidseiendom her.
Plassering av kontainere for returpunkt og hytterenovasjon kan du finne i kartet på www.sortere.no. Zoom inn i kartet for å finne den kontaineren som passer best for deg.

H = Hytterenovasjon med eller uten returpunkt for glass og metall
R = Returpunkt for glass og metall
G = Gjenvinningsstasjon 

Velg kommune her:

02.06.2016: Oppgradering av glass- og metall returpunkt.

IRS Miljø har startet en prosess med å oppgradere glass- og metall returpunkt. Vi erstatter gamle beholdere med nye typer. Noen er nedgravde med åpning over bakken, og noen er overflatekontainere.

På Verven i Flekkefjord er det nå 2 glass- og metall returpunkt mot 1 tidligere. Den gamle er flyttet noen meter, og den nye er plassert ved parkeringsplassen til SR-bank og Rema 1000-butikken.

Gå inn på websiden vår Hytterenovasjon og returpunkt Flekkefjord, for å se plasseringen og bilde av de nyeste kontainerne Verven 1 og Verven 2. 

Gule sider og 1881 sine kartsider kan du også finne returpunkt for Kildesortering over hele landet. IRS Miljø sine punkt blir lagt inn der etterhvert som databasene oppdateres.   

Hvis du slår opp Gule siders kart og velger symbolet for returordninger, så får du fram alle våre returpunkt + de som drives av andre renovasjonsselskap. Da kan du finne veien til nærmeste hytterenovasjon, glass og metallinnsamling eller miljøstasjon. Nå er det ingen grunn til å slenge fra seg søppel i veikanten lenger.

 Påkjørte dyr.

Det er ikke tillatt å kaste dyrekadaver i hyttekontaineren. Er du uheldig og kjører på et dyr må det meldes til Politiet på telefon 02800 eller til kommunens viltforvaltning. Les mer om dette på Mattilsynets websider.

 HYTTERENOVASJON

IRS har utplassert kontainere som kan benyttes til hytterenovasjon og returpunkt for glass og metall flere steder i kommunene. 

I kontainere for hytterenovasjon kan leveres avfall til forbrenning:

 • matavfall
 • restavfall
 • aviser
 • papir
 • engangsbleier
 • plastavfall
 • emballasje fra mat og drikke
I kontainere for glass og metall legges emballasje av glass og metall. Husk å rengjøre emballasjen først!

NB. Du kan blande klart og farget glass i samme container. Du kan bare ha glassemballasje i containeren. Dvs glassflasker til saft, juice, ketchup, øl, vin, matolje etc. Glass til syltetøy, ansjos, tomatpure, sylteagurk etc. Ikke vindusglass, speilglass, keramikk, porselen, kolber fra kaffekanner, glassmugger og lignende.

Ikke kast Elektroavfall - Rivningsavfall - Næringsavfall i disse kontainerne.
Farlig avfall leveres gjenvinningsstasjonene i kommunen


 

HYTTERENOVASJON

På grunn av stort misbruk av hyttecontainere, velger IRS miljø å avvikle tømmepunkter som er spesielt utsatt for misbruk.

I løpet av kort tid kommer vi derfor til å fjerne hyttecontaineren på Trøngsla. Våre fritidsrenovasjonskunder henvises derfor til å benytte andre returpunkter, for eksemper den nedgravde løsningen i Austadvika, småbåthavna på Feda, eller Teistedal/opofte. Ny plassering av konteinerne på Hidra

Vi har flere somre hatt utfordringer med å få tømt hyttekonteinerne i Rasvåg pga. veldig vanskelig atkomst for renovasjonsbilen.  Ved tømming har renovasjonsbilen rygget mellom turister og parkerte biler noe som innebærer en betydelig risiko.  Det har også hendt at renovatøren ikke har fått tømt konteinerne på grunn av feilparkerte biler.

I tillegg er veimyndighetene bekymret for trafikksikkerheten knyttet til konteinerplasseringen ved ferjeleiet i Launes.

Resten av sommeren vil vi kun ha to tømmesteder på Hidra:

 • Ved fylkeskommunens sandlager i Åsly-bukta
 • I fiskerihavna (som i dag)

Det vil bli tømmemuligheter for glass- og metallemballasje på begge stedene.

Vi minner om at det kun er avfall som du ville kastet i beholderen ved boligen din som skal i kastes i konteinerne, annet avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Erikstemmen.

Det planlegges på sikt et område for nedgravde konteinere sentralt på Hidra, men det vil ta noe tid før det kan etableres


 

ANGÅENDE HYTTEFORBUD OG FAKTURA

Forbud mot bruk av hytta for eiere som ikke bor i samme kommune ble innført gjennom forskrift 19. mars og varer foreløpig til 13. april. Det har ført til at IRS Miljø mottar en del henvendelser fra hytteeiere som reagerer på nylig utsendt faktura for renovasjonsavgiftens første termin 2020. Flere ønsker å bli fritatt for gebyr siden hyttene for tiden ikke kan benyttes. 

Renovasjonsforskriften som er vedtatt i de fire IRS-kommunene, Lund, Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal bestemmer at alle hytter må betale renovasjonsgebyr. Dette gebyret vedtas hvert år av den enkelte kommune. Gebyret skal dekke kostnadene for å hente avfall fra Hidra i sør til Ådneram i nord gjennom hele året. Gebyret skal kun dekke de reelle kostnadene til innhenting og behandling av avfallet.

Det er også vedtatt retningslinjer som sier hva som kan gi grunnlag for fritak for renovasjonsgebyr. Det er spesifisert at lite bruk av hytta eller fritidsboligen ikke kan gi fritak. Hvis hytta ikke kan benyttes i en periode over seks måneder pga at den ikke er beboelig, vil det være grunnlag for å få fritak.

Selv om denne situasjonen fører til mindre avfall fra hyttene, må vi likevel opprettholde en viss tømmefrekvens. Hvis situasjonen skulle vedvare i mer enn seks måneder må vi vurdere om det er grunnlag for å kunne gi fritak, men vi håper vi unngår å komme i den situasjonen.