RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I KVINESDAL KOMMUNE
Oppdatert 29.04.2021

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
KVI002 58.269325,6.817251 Feda sentrum ved Coop Marked Glass og metall returpunkt
KVI003 58.262046,6.821010 Feda båthavna Hytterenovasjon
KVI004 58.246289,6.854213 Teistedal
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI005 58.246030,7.016026 Gluggevann bak bommen Hytterenovasjon
KVI006 58.292830,7.026728 Hidreskog

Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI008 58.317394,6.958779 Liknes sentrum ved Coop Prix Glass og metall returpunkt
KVI010 58.323177,6.967673 Åmot ved Teknisk etat Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI011 58.332807,7.052948 Moisheia bak bommen.  Flyttet til Åmot industriområdet vinteren 2015/16.  Flyttes tilbake til Moisheia til våren.  Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI012 58.665140,6.940023 Risnes på veien mot Nesjen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI013 58.665207,7.061608 Knaben v/parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI014 58.667403,7.029442 Knaben Ved renseanlegget, nedgravd Hytterenovasjon
KVI015 58.522001,6.933411 Kvinlog ved Coop på baksiden Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI016 58.506981,6.863220 Krågeland kro
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI017 58.502639,6.859960 Krågeland hyttefelt parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
         

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.

Bildene vises i nummer-rekkefølge (ITEM_ID).