RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I LUND KOMMUNE
Oppdatert 29.04.2021 

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

 

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
LUN002 58.420329,6.549767 Skåland mot Elve Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
LUN003 58.461078,6.544596 Haukland ved Coop Extra Nedgravd glass og metall returpunkt
LUN004 58.465575,6.531433 Holamoen Industriområdet Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
LUN005 58.507473,6.521056 Hovsherad Handeland Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
LUN007 58.531859,6.341869 Ualand ved byggefelt. Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
LUN008 58.468123,6.339643 Eide ved Nytt Liv-senter (Sandsmark mot Hauge i Dalane) Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.

Oppdatert: 2013-10-18 - Lagt inn bilder av alle returpunktene i Lund kommune.