SKJEMA OG DOKUMENTER FOR NEDLASTING
Oppdatert 04.05.2017

Skjema

Dersom du leser dette på en Windows pc: Det anbefales å benytte Internet Explorer til å fylle ut skjema.  Da kan du returnere utfyllt skjema direkte fra skjermen uten å skrive ut eller lagre først.  Send kopi som vedlegg i epost til post@erikstemmen.no.

Bruk

Vær oppmerksom på at forskjellige Internetlesere håndterer skjema ulikt på skjermen.

- Firefox og Edge tillater ikke utfylling på skjermen.

- Google Chrome tillater utfylling på skjermen, men tillater ikke å lagre utfyllt skjema.

- Internet Explorer tillater både utfylling og lagring.  Dessuten kan man sende utfyllt skjema som vedlegg i epost direkte fra browser.  

1. Søknad om fritak for renovasjonsavgift bolig  Nytt Søknadsskjema for fritak av boligrenovasjon med søknad om fritak for slamgebyr på side 2.
2. Soknad om fritak for renovasjonsgebyr fritid  Søknadsskjema for fritak av hytterenovasjon/fritidseiendom.
3. Kategorisering fritidseiendom  Søknadsskjema for kategorisering av fritidseiendom.
4. Kontrakt hjemmekompostering  Kontrakt for hjemmekompostering.
5. Endring av bygningstype for bolig i matrikkelen  Skjema som kan lastes ned, skrives ut, fylles ut og sendes Flekkefjord kommune. Oppdatert 25.4.17
   

Kategorisering av fritidseiendom
I forbindelse med kategorisering av fritidseiendommer kan de som føler at de har fått feil kategori på utsendte faktura fylle ut skjema og sende til IRS.
 

Bruksendring
Hvis du i dag har boligrenovasjon og ønsker å endre det til hytterenovasjon, må du først søke kommunen om bruksendring slik at boligen blir registrert som fritidseiendom i matrikkelen. Deretter kan du sende skriftlig søknad til IRS Miljø IKS om overgang til hytterenovasjon.  

Hjemmekompostering
IRS lagerfører ikke utstyr for hjemmekompostering.  En forutsetning for at beholderen skal bli godkjent er at beholderne er isolert og svanemerket.  Eksempler på slike beholdere er Kompostbjørn, Cipax-kompen og Biolan.  Dette er bare noen eksempler som er godkjent, det kan også finnes andre som er det.  Du kan lese mer om hjemmekompostering her >>