SKJEMA OG DOKUMENTER FOR NEDLASTING
Oppdatert 27.10.2022

Skjema

 

Bruk

Vær oppmerksom på at forskjellige Internetlesere håndterer skjema ulikt på skjermen.

- Firefox tillater ikke utfylling på skjermen.

- Edge tillater utfylling på skjermen, og å lagre utfylt skjema, men ikke å sende epost direkte fra nettleser.

- Google Chrome tillater utfylling på skjermen, og man kan velge å lagre skjemaet med eller uten endringer.

- Det er uansett lurt å lagre skjemaet lokalt på PC'en før du sender det pr e-post.

 

1. Søknad om fritak for renovasjonsgebyr bolig  Nytt Søknadsskjema for fritak av boligrenovasjon med søknad om fritak for slamgebyr på side 2.
2. Søknad om fritak for renovasjonsgebyr fritid  Søknadsskjema for fritak av hytterenovasjon/fritidseiendom.
3. Kategorisering fritidseiendom  Søknadsskjema for kategorisering av fritidseiendom. Oppdatert 14.11.2017
4. Søknad/Kontrakt hjemmekompostering  Kontrakt for hjemmekompostering.
5. Tilskudd til tøybleier søknadsskjema for tilskudd til innkjøp av tøybleier. Nytt, 1/11-18
6. Endring av bygningstype for bolig i matrikkelen  Skjema som kan lastes ned, skrives ut, fylles ut og sendes Flekkefjord kommune. Oppdatert 25.4.17
7. Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak.  Skjema fra Miljødirektoratet.  Skrives ut og tas med til et lovlig mottak for fritidsbåter. 
8. Registreringsskjema til slamanlegg Fra 1.1.2017 vil de som har fritidseiendommer med septiktank også inkluderes i rutinemessig tømming av septiktanker.  

Kategorisering av fritidseiendom
I forbindelse med kategorisering av fritidseiendommer kan de som føler at de har fått feil kategori på utsendte faktura fylle ut skjema og sende til IRS.
 

Bruksendring
Hvis du i dag har boligrenovasjon og ønsker å endre det til hytterenovasjon, må du først søke kommunen om bruksendring slik at boligen blir registrert som fritidseiendom i matrikkelen. Deretter kan du sende skriftlig søknad til IRS Miljø IKS om overgang til hytterenovasjon.  

Hjemmekompostering
IRS lagerfører ikke utstyr for hjemmekompostering. En forutsetning for at beholderen skal bli godkjent er at beholderne er isolert og svanemerket. Eksempler på slike beholdere er Kompostbjørn, Cipax-kompen og Biolan. Dette er bare noen eksempler som er godkjent, det kan også finnes andre som er det. Du kan lese mer om hjemmekompostering her >>