TØMMEKALENDER
Oppdatert: 27.03.2023

Se Min Renovasjon app for elektronisk tømmekalender på smarttelefoner.

eller

Elektroniske tømmekalender for PC (der kan du bestille SMS-varsling hvis du ikke har smarttelefon)


Tømmekalender for 2023

Er du usikker på hvilket område du hører til, må du gå inn på elektronisk tømmekalender over, og skrive ut tømmekalender derfra.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at uketallene fra september og ut året er feil i tømmekalenderen for 2023. Dette beklager vi. Alle datoene er rett.