TØMMERSONER
Oppdatert 30.01.2015

Bokstaven i sonekoden er tilknyttet kommunen du bor i:

F - Flekkefjord
K - Kvinesdal
L - Lund
S - Sirdal

TØMMERSONER 2015

Noen få endringer i forhold til 2014 for F2 og K6.