TØMMESONER LUND KOMMUNE
Oppdatert: 02.01.2018 


L3
• Fra Elve/Åvedal til Skåland

• Lundestrand via Nysted/Skulevold til Skjeggestad
• Gamle Heskestad Kommune

L4
• Haukland nord for Mega, Hovsherad, Sætra til og med Rusdal

L5
• Moi sentrum sør, østsiden av Lundevann

• Fra Tronvik langs E39 Stranda, Storliveien
• Stasjonsveien